Wolfram – wyroby hutnicze z wolframu

//Wolfram – wyroby hutnicze z wolframu

Wolfram jest metalem ciemnoszarym, który w postaci czystej jest ciągliwy i łatwo poddaje się obróbce. Wolfram posiada bardzo wysoką wytrzymałość oraz wysoką twardość. Jest metalem bardzo trudno topliwym, cechuje się wysokim przewodnictwem cieplnym, wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych – kwasów, zasad, jest odporny na utlenianie.

Wolfram jest jednym z najcięższych metali, posiada doskonałe własności mechaniczne w wysokich temperaturach oraz najniższy współczynnik rozszerzalności i najwyższą przewodność termiczną ze wszystkich metali. Wolfram stosowany jest w przemyśle elektronicznym, samochodowym, lotniczym. Wykonuje się z niego włókna żarówek, elektrody spawalnicze, podzespoły elektryczne i elektroniczne, dysze rakietowe, wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Jest także wykorzystywany przy wyrobie narzędzi szybko tnących – noże tokarskie, frezy itp.

Wyroby hutnicze z wolframu oferujemy w postaci blach, prętów i drutów:

  • z wolframu w postaci czystej – wolfram pierwotny;
  • z ciężkich stopów wolframu z niklem;
  • ze spieków wolframu z miedzią;
  • ze spieków wolframu i srebra;