Tytan – wyroby hutnicze z tytanu

//Tytan – wyroby hutnicze z tytanu

Tytan posiada wysoką wytrzymałością mechaniczną, sztywność oraz niską gęstość i dobrą odporność na korozję. Posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie porównywalną z wytrzymałością wielu stali stopowych, a jednocześnie jest od nich o 40% lżejszy.

Tytan jest niemagnetyczny i jest dobrym przewodnikiem ciepła. Jego współczynnik rozszerzalności cieplnej jest nieco niższy niż stali i mniejszy o połowę od aluminium. Tytan posiada bardzo wysoką temperaturą topnienia i doskonałą odporność na korozję. Tytan jest elastyczny gdyż posiada niski moduł sprężystości, po wygięciu powraca do swojego pierwotnego kształtu. Jest nietoksyczny i nie wywołuje alergii. Stopy tytanu są adoptowane przez ciało ludzkie co pozwala na łączenie się komórek z implantami.

Tytan i jego stopy znajdują zastosowanie na elementy skraplaczy, kondensatorów pary, wymienników ciepła, aparatury procesowej w przemyśle chemicznym, w instalacjach odsalania, w instalacjach odsiarczania spalin, w oczyszczalniach ścieków, w przemyśle celulozowym, medycznym, lotniczym, motoryzacyjny oraz w budowie maszyn.

Wyroby hutnicze z tytanu oferujemy w poniższych gatunkach:

 • Tytan Grade 1 | R50250 | 3.7025;
 • Tytan Grade 2 | R50400 | 3.7035;
 • Tytan Grade 3 | R50550 | 3.7055;
 • Tytan Grade 4 | R50700 | 3.7065;
 • Tytan Grade 5 | R56400 | Ti-6Al-4V | 3.7165;
 • Tytan Grade 6 | R54520 | Ti-5Al-2,5Sn;
 • Tytan Grade 7 | R52400 | Ti-0,15Pd | 3.7235;
 • Tytan Grade 9 | R56320 | Ti-3Al-2,5V | 3.7195;
 • Tytan Grade 11 | R52250 | Ti-0,15Pd | 3.7225;
 • Tytan Grade 12 | R53400 | Ti-0,3Mo-0,8Ni | 3.7105;
 • Tytan Grade 16 | R52402 | Ti-0,15Pd;
 • Tytan Grade 17 | R52252 | Ti-0,05Pd;
 • Tytan Grade 18 | R56322 | Ti-3Al-2,5V-0,05Pd;
 • Tytan Grade 19 | R58640 | Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr;
 • Tytan Grade 20 | R58645 | Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr-0,05Pd;
 • Tytan Grade 23 | R56401 | 6Al-4V,Ti6Al4V ELI;
 • Tytan Grade 27 | R52254 | Ti-0,1Ru;
 • Tytan Grade 28 | R56323 | Ti-3Al-2,5V-0,1Ru;
 • Tytan Grade 29 | R56404 | Ti-6Al-4V-0,1Ru;
 • Tytan 6-2-4-2 | R54620 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0,1Si | 3.7145;
 • Tytan 6-6-2 | R56620 | Ti-6Al-6V-2Sn | 3.7175;

Oferujemy tytan w postaci:

 • pręty z tytanu;
 • blachy z tytanu;
 • taśmy tytanowe;
 • rury z tytanu,
 • druty tytanowe;