Miedź

Miedź posiada gęstość 8,96 g/cm3 oraz temperaturę topnienia 1083 °C. Posiada bardzo wysoką przewodność cieplną i elektryczną oraz wysoką plastyczność. Miedź pod wpływem warunków atmosferycznych podlega powolnej korozji powierzchniowej, pokrywając się zieloną patyną. Wyroby z miedzi można przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco.

Ze względu na wysoką odporność miedzi na warunki atmosferyczne, miedź jest używana do wykonywania pokryć dachowych. Miedź za względu na wysoką przewodność elektryczną jest także szeroko stosowana w przemyśle elektrycznym i elektronicznym.

Najczęściej stosowane gatunki miedzi:

Miedź EN: CW004A | ISO: Cu-ETP | DIN: E-Cu57/58 | wnr: 2.0060/2.0065 | PN: M1E

ten gatunek miedzi jest wytwarzany w procesie rafinacji elektrolitycznej (miedź katodowa przetopiona); miedź Cu-ETP charakteryzuje się wysoką przewodnością elektryczną i cieplną, jest plastyczna i posiada wysoką udarność, jest podatna do obróbki plastycznej, zgrzewania, spawania i lutowania. Jest bardzo często wykorzystywana w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, do produkcji kabli i przewodów, w innych zastosowaniach przemysłowych.

Miedź EN: CW008A | ISO: Cu-OF | DIN: OF-Cu | wnr: 2.0040 – miedź Cu-OF

jest miedzią beztlenową o wysokiej czystości, jest pozbawiona fosforu; charakteryzuje się bardzo wysoką przewodnością elektryczną – dlatego jest szeroko stosowana w przemyśle elektronicznym; posiada wysoką przewodnością cieplną, jest podatna do lutowania i spawania a także do obróbki plastycznej; znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, technologiach próżniowych oraz w produkcji półprzewodników;

Miedź EN: CW024A | ISO: Cu-DHP | DIN: SF-Cu | wnr: 2.0090 | PN: M2R

jest to miedź odtleniona fosforem o wysokiej zawartości fosforu; miedź Cu-DHP jest bardzo plastyczna, dobrze spawalna i podatna do lutowania oraz odporna na wodór i warunki atmosferyczne; znajduje zastosowanie w aplikacjach gdzie wysoka przewodność elektryczna nie jest wymagana; stosowana jest między innymi w budownictwie jako blachy i taśmy na pokrycia dachowe, jako okładziny elewacji oraz do produkcji rur i elementów instalacyjnych centralnego ogrzewania, wodnych i gazowych;

Miedź EN: CW101C | ISO: CuBe2 | DIN: CuBe2 | wnr: 2.1247

jest to miedź berylowa, która odznacza się bardzo wysokiej wytrzymałością i twardością w porównaniu do pozostałych gatunków miedzi; jest bardzo podatna do obróbki skrawaniem: frezowania, toczenia, gwintowania, wiercenia; odznacza się dobrą przewodnością elektryczną i cieplną, jest odporna na korozję, posiada dobrą odporność na ścieranie, a także jest odporna na niskie temperatury; ma szerokie zastosowanie do produkcji podkładek, pierścieni, sworzni, tulei, elementów zaworów;

Miedź EN: CW103C | ISO: CuCo1Ni1Be

miedź berylowo-niklowo-kobaltowa, która po procesie kucia na gorąco i obróbce cieplnej uzyskuje wysoką twardość i wysoką wytrzymałość; charakteryzuje się także dobrą przewodnością elektryczną i cieplną; jest wykorzystywana do produkcji zacisków bezpiecznikowych, przełączników, części przekaźników, złącz przemysłowych, uchwytów elektrod, dyszy wtryskowych, elementów form wtryskowych;

Miedź EN: CW106C | ISO: CuCr1Zr

miedź chromowo cyrkonowa zawiera dodatki chromu i cyrkonu, które wpływają pozytywnie na wzrost własności mechanicznych; stop miedzi odznacza się także dobrą przewodnością elektryczną i przewodnością cieplną; posiada wysoką wytrzymałość w podwyższonych temperaturach pracy; jest wykorzystywana do produkcji elementów sterowania, elementów wirujących urządzeń elektrycznych, na styki przełączników, do produkcji radiatorów, do wytwarzania przewodów elektrycznych i termicznych wymagających wyższej wytrzymałości niż standardowe gatunki miedzi;

Oferujemy szeroki asortyment wyrobów z miedzi:

  • blachy miedziane zimnowalcowane i gorącowalcowane;
  • pręty miedziane o przekroju okrągłym, kwadratowym;
  • płaskowniki miedziane;
  • bednarkę miedzianą;
  • walcówkę miedzianą;
  • rury i tuleje z miedzi;
  • druty miedziane;
  • taśmy miedziane;
  • formatki miedziane cięte z blach i płyt;